Các loại bánh Huế

Bánh nậm Huế

Giá: 2.500₫

Bánh lọc Huế

Giá: 2.000₫